30 maja 2023 r. zakończony został tegoroczny program Aktywna Tablica – ogólnopolskie dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeznaczone na zakup interaktywnych monitorów oraz tablic. Jak otrzymać dofinansowanie w ramach tej akcji i kto może z niej skorzystać? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu, w którym podsumowujemy najważniejsze informacje na temat tej inicjatywy.

Na czym polega program Aktywna Tablica?

Realizowana każdego roku od 2017 r. inicjatywa o nazwie program Aktywna Tablica to dodatkowe finansowanie, które pozwala placówkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyposażyć swoje pracownie i klasy lekcyjne. Przedmiotem grantu jest wsparcie w zakupie niezbędnego i wykorzystywanego na co dzień stacjonarnego sprzętu elektronicznego w postaci m.in. tablic oraz monitorów interaktywnych. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat program Ostatnia Tablica wsparł ponad 1000 szkół na terenie całej Polski, pomagając im dostosować jakość kształcenia do standardów na miarę XXI wieku.

Warto przy tym podkreślić, że tegoroczna Aktywna Tablica znacząco poszerzyła listę narzędzi i urządzeń elektronicznych, które mogły stać się przedmiotem finansowania. Oprócz flagowych dla projektów tablic interaktywnych oraz monitorów, placówki oświatowe mogły wnioskować m.in. o laptopy, tablety oraz soundbary. Na liście możliwych do dofinansowania sprzętów znalazły się również urządzenia, których zadaniem jest wsparcie dzieci niedosłyszących oraz funkcjonalne oprogramowanie edukacyjne.

Zobacz również  Cechy, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru fotelika samochodowego

Program Aktywna Tablica – uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach inicjatywy Aktywna Tablica 2023 mogły ubiegać się szkoły kształcenia podstawowego, takie jak szkoły podstawowe (które nie uzyskały wsparcia w poprzedniej edycji programu, przypadającego na lata 2017-19) oraz pozostałe uprawnione placówki oświatowe, które nie wzięły udziału w edycjach z lat 2020-22. Do kategorii tej zostały zakwalifikowane również szkoły ponadpodstawowe oraz placówki kształcące osoby niewidome oraz przejawiające specjalne potrzeby edukacyjne (m.in. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

Jak wysokie finansowanie można było uzyskać?

Całkowita wartość maksymalnej do uzyskania dotacji oscylowała w przedziale od 14 000 do 43 750 złotych. Warto przy tym podkreślić, że kwota ta mogła stanowić maksymalnie 80% całkowitego kosztu inwestycji. Wysokość wsparcia było również uzależniona od przyjętych kryteriów – wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (oraz placówki umieszczone za granicą) mogły ubiegać się o wsparcie nieprzekraczające 14 000 zł.

Placówki, które kształcą uczniów z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami, jak również szkoły podstawowe, w których uczą się osoby niewidome, mogły otrzymać maksymalnie 35 000 zł. Na największe wsparcie mogły liczyć specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wnioskujące o zakup specjalistycznej drukarki, których cena nie przekraczała 100 000 złotych.

Przegapiłeś termin uczestnictwa w programie Aktywna Tablica?

Aktywna Tablica to niejedyne dostępne na rynku świadczenie, przeznaczone dla szkół i przedszkoli. Nie jesteś pewien, jak uzyskać wsparcie w pozyskaniu dotacji dla podmiotów edukacyjnych? Skontaktuj się z przedstawicielami marki Euroimpex, odpowiedzialnej za rozwój produktów Documaster Campus oraz Campus Junior i dowiedz się, jakie finansowanie możesz uzyskać.

Zobacz również  Jakie akcesoria do spacerówki wybrać?